Ikony nowe napisane do zamówienia

Obecnie brak nowych Ikon

Cytaty

Ikona jest widzialnością niewidzialnego i nie mającego obrazu, ale przedstawianego w sposób cielesny ze względu na słabość naszego rozumienia.

Cześć oddawaną ikonom w Kościele porównać można do gorejącej świecy, której płomień nigdy nie gaśnie. Zapalona nie ręką człowieka-nie przestaje płonąć na wieki.

Ikona jest swego rodzaju oknem prowadzącym ku światu duchowemu.(...) Ikona - to dzieło bardziej modlitewne niż artystyczne. Ikona tworzona jest przez modlitwę i dla modlitwy.

Ikonografia - sztuka pisania Ikon

Ikonografia to sztuka pisania Ikon zgodnie z przyjętym w religii prawosławnej kanonem. Pracownia Stolarsko Pisarska Piotr Marcinowicz - jesteśmy maleńką pracownią ikonograficzną położoną w połudiowej części woj. podlaskiego, w malowniczej miejscowości Krasna Wieś w gminie Boćki. Pisaniem Ikon zajmuje się u nas dyplomowany Ikonograf, absolwent jedynej w Polsce prawosławnej szkoły ikonopisarstwa w Bielsku Podlaskim. Ikonografia (z greckiego eikonographia) to termin użyty w piśmiennictwie greckim, ma oznaczenie przedstawienia obrazowego. Icones to łaciński termin obecny w historii sztuki już od XVI wieku, określał wyobrażenia scen z życia Jezusa i Świętych.

Ikona - Symbol Chrześcijaństwa

Ikona to wspólne dziedzictwo wszystkich chrześcijan. Słowo Ikona pochodzi z języka greckiego i oznacza obraz. Sztuka ikonografów jest całkowicie nieczuła na rzeczywistość, posiada bogactwo duchowe i przedstawia obraz zbawionego świata. Ikona dla prawosłanych chrześcijan jest nieodłączną częścią ich życia. Towarzyszy im od narodzin do śmierci i jest świadkiem i uczestnikiem ich ważnych czynności życiowych takich jak np: chrzest, zawarcie związku małżeńskiego czy też podróż.

Ikony - wyobrażenia Matki Boskiej, Jezusa Chrystusa, Świętych

Ikony są dowodem, znakiem obecności (uobecnieniem) Matki Bożej, Jezusa Chrystusa i Świętych. Ikony służą do modlitwy i kierują naszą uwagę ku Praobrazowi, przez jedyny Obraz Wcielonego Syna Bożego (ikonę) ku Bogu Niewidzialnemu. Matka Boska Częstochowska, Kazańska, Czuła, Matka Boża Przewodniczka, Ornata to tylko niektóre przykłady Ikon przedstawiających Matkę Bożą. Częstym motywem Ikon jest wyobrażenie Jezusa Chrystusa, jako Pana i Władcy Świata (Jezus Chrystus Pantokrator, czyli Wszechwładca, Chrystus Tronujący, Ukrzyżowany, czy wspaniałe wyobrażenia Chrystusa zapisane na Mandylionach, to tylko nieliczne przykłady sztuki Ikonopisarstwa. Bardzo częstym motywem Ikon są wyobrażenia Świętych, bądź sceny rodzajowe opisujące życie i śmierć Jezusa Chrustusa, Matki Bożej czy Świętych.

Ikony Prawosławne

Ikony prawosławne to przede wszystkim tekst zasad wiary. Kanon pisania ikon powstawał stopniowo w ciągu wieków, wyrastając z teologicznego rozumienia obrazu. Dzięki kanonowi i tradycji ikony prawosłane nie zmieniły się od kilkunastu wieków. Dziś ikona jest jednocześnie dziełem sztuki i dziełem religijnym cennym dla całego świata chrześcijańskiego.

Pantokrator - Ikony Jezusa Chrystusa

Pantokrator to termin oznaczający Chrystus Wszechwładca, Pan Wszystkiego. To częsty motyw spotykany w Ikonografii, przedstawia Jezusa Chrystusa jako Pana Wszechświata, Władcę i Najwyższego Sędziego. Istnieje kilkadziesiąt wyobrażeń ukazujących Chrystusa Pantokratora w formie Ikon. To także popularny motyw występujący jako malowidło naścienne w cerkwiach, umieszczane z reguły na sklepieniach budowli sakralnych. Ikonografia.PL Ikonografia.PL to sklep internetowy, w którym prezentujemy nasze Ikony, pracownię, to jednocześnie galeria obrazująca Ikony już napisane na zamówienie. Nasze Ikony pisane są na grubej desce lipowej, pozłacanej. Są replikami Ikon oryginalnych pisane techniką tempera jajowa, która daje możliwość wiernego odwzorowania oryginału. Chcemy dzielić się z Państwem wiarą, modlitwą i radością, jaką daje nam Jezus Chrystus, a Ikony są tego wyrazem. Zapraszamy do oglądania i kontaktu - Piotr Marcinowicz - Pracownia Stolarsko Pisarska.Ostatnie wpisy